Fieldtarget

Balistika v HFT 1.díl

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Cílem článku je seznámit střelce s balistickou křivkou z praktického úhlu pohledu. Nebudu vás zdržovat nějakými teoretickými výpočty a nesrozumitelnými vzorci, tohle všechno za vás udělají tabulky nebo vhodné balistické programy. Místo toho se podíváme jak vypadá balistická křivka v praxi a jak se využívá její znalost pro střelbu.

2012_Kelmarsh_HFT-226

Krátce na úvod je jasné, že střela, která opustí hlaveň, neletí k cíli po přímce. Po dobu jejího letu na ní působí mnoho vlivů, některé vlivy se projevují více, některé méně a všechny dohromady mají za následek zakřivení dráhy jejího letu. Nejlépe vše pochopíte na příkladu typické křivky. Pro nejrůznější simulace používám program ChairGun3. Nedávno jsem si psal s jejich helpdeskem (od anglické firmy Deben) a brzy se chystají vyjít s verzí 4.

Na obrázku je zobrazena balistická křivka diabolky JSB Exact ráže 4,5 mm, vystřelené rychlostí 240 m/s (energie 15,8 J) ze zbraně nastřelené na 30 metrů, která má osu optiky o 4,3 cm výše než osu hlavně. Toto jsou asi nejtypičtější parametry většiny dnešních vzduchovek. Fialová přímka je záměrná osa (střed zaměřovacího kříže) a modrá křivka je dráha letu diabolky. Z grafu je patrné, že diabolka opustí hlaveň 4,3 cm pod osou optiky, pak stoupá, aby ve vzdálenosti necelých 15 metrů protla záměrnou (této vzdálenosti se říká první nula), poté pokračuje v letu nad záměrnou, kde ve vzdálenosti asi 23 metrů začne klesat a záměrnou opět protne ve vzdálenosti 30 metrů (druhá nula, nástřelný bod) a od tohoto místa už stále klesá, v 50 metrech je už 8,5 cm pod záměrnou a dál klesá až po hranici dostřelu.

POIGraph_0001

Co z toho pro nás plyne? Že pokud se chceme přesně trefit, tak do vzdálenosti 15 metrů míříme středem kříže nad cíl, mezi vzdáleností 15 - 30 metrů míříme pod cíl a od vzdálenosti 30 metrů opět nadsazujeme (míříme nad cíl). Samozřejmě v praxi nebudete na vzdálenost např. 31 metrů nadsazovat, protože pokles je v řádu dvou milimetrů, a budete pracovat s určitými tolerancemi. Všimněte si, že v nejvyšším bodě je diabolka od záměrné osy vzdálená ani ne centimetr (8 mm), což často vede střelce k úvaze, že na vzdálenosti mezi 10-35 m bude střílet vše na střed. Samozřejmě v praxi může tuto strategii vcelku dobře používat, ale pozor na 15mm kilzóny. Pokud je tato malá killzóna v maximální povolené vzdálenosti 22 metrů, tak ji nemáte šanci trefit a v nejlepším případě se vám diabolka rozplácne o hranu killzóny (jelikož její poloměr je 15/2 = 7,5 mm).

Strategie jedné nuly. Někteří střelci mají zbraně nastřelené zhruba na 21 metrů, v tom případě balistická křivka protne záměrnou jen v jednom bodě viz. graf.

POIGraph_0002

Při tomto nastřelení pak nikdy nemíříte níže, tedy pokud nestřílíte pod úhlem (o tom bude jeden z dalších článků), vždy míříte pouze na střed nebo nadsazujete. Ovšem pozor, tito střelci mají s 15 mm kilzónou obdobný problém na vzdálenost 12 metrů. Toto nastavení je výhodné pro malé killzóny a kratší vzdálenosti do 30 metrů, na >30m už musí pracovat s větším posunem zásahu.

Strategie nastřelení pušky na větší vzdálenost. Střílel jsem i se střelci, kteří používají nastřelení pušky na 35 metrů, viz. graf.

POIGraph_0003

Tito střelci se řídí jednoduchou úvahou, že nejhůře se měří největší vzdálenosti, přičemž daleko můžou být jen největší killzóny. Proto na sklopky, které vyhodnotí, že jsou dále než 30 metrů míří na střed. Samozřejmě o to lépe musí umět odhadovat vzdálenosti do 30 metrů.

Jednoznačně se nedá říct, která strategie je nejlepší. Jak na grafech vidíte, každá má své výhody i nevýhody a ty si musí každý střelec vyhodnotit sám v návaznosti na své schopnosti, možnosti své optiky a osobní preference. Tak hodně štěstí! 

Závislost balistické křivky na výšce montáže. Modrá křivka je dráha diabolky vystřelené z hlavně, která je 4 cm pod osou optiky a červená je z hlavně, která je 6 cm pod optikou. Růžové přímky vyznačují velikost 15 mm killzóny a růžová plocha ukazuje v jakém rozmezí vzdálenosti diabolka letí +- 7,5mm od záměrné osy (tedy by měla trefit 15mm killzónu).

Při nástřelu na stejnou vzdálenost 30 metrů:

POIGraph_0004

Při nastřelení na OZR (Optimum Zero Range, česky se používá ONV - optimální nástřelná vzdálenost) pro 4 cm výšku montáže:

POIGraph_0007

Při nastřelení na OZR (Optimum Zero Range, česky se používá ONV - optimální nástřelná vzdálenost) pro 6 cm výšku montáže:

POIGraph_0006

Z grafů je patrné, že nízká montáž přináší značnou výhodu při střelbě na kratší vzdálenost. Vyšší montáž zase přináší výhodu na větší vzdálenost. S vyšší montáží však dávejte pozor na naklánění zbraně, snadno uděláte výraznější chybu (v HFT se nesmí používat vodováha).

 

A na závěr nikdy nekončící příběh, věčný boj jestli zvolit ráži 4,5 mm nebo ráži 5,5mm. V grafu vidíte zeleně trajektorii 5,5 mm diabolky a modře trajektorii 4,5 mm diabolky, vše v 16 joulech a nástřelu na 30 metrů.

POIGraph_0005

Převaha ráže 4,5 mm je naprosto evidentní a z tohoto důvodu ji také používají prakticky všichni HFT střelci.

Copyright © 2013 - 2020 Fieldtarget.cz. Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Nahoru