Fieldtarget

Evropský zbrojní pas

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Tento článek se bude zabývat podmínkami a praxí při vydávání Evropských zbrojních pasů. Kdo cestujete se vzduchovými zbraněmi do zahraničí, víte, že to není tak jednoduché. Legislativa v zemích EU se v přístupu ke vzduchovým zbraním často liší, a proto je dobré mít sebou nějaký doklad.

Každý rok od nás vyráží do Anglie na Mistrovství světa v HFT desítky střelců, kteří musí projet několika dalšími zeměmi. Problematické je především Německo, kterému se nedá vyhnout, a které je navíc známé svou byrokracií a nutností na všechno mít nějaký papír.

K cestování se zbraní tedy slouží Evropský zbrojní pas, kterým prokazujete svou totožnost a legalitu svých zbraní v zahraničí. Na rozdíl od našeho zbrojního průkazu jsou na něm údaje zapsány také v angličtině, takže normální člověk v zahraničí by neměl mít s jeho překladem problém. Evropský zbrojní pas vydává příslušné oddělení Zbraní a střeliva policie České republiky, ke kterému patříte (na každém okrese je jedno).

Odkaz na náš zbrojní zákon č.119/2002 Sb uvedu na závěr článku, nyní z něj vytáhnu jenom několik podstatných věcí z paragrafu §49, který se týká naší věci.

Pro nás je důležitá definice dokladu (1) "Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně"...

 

Dále je v druhém odstavci upraveno cestování se zbraní bez předchozího povolení cílového státu v tomto smyslu (2)

..."Sportovní střelec může jednu nebo více zbraní  (tj. vzduchovek), vézt s sebou bez předchozího povolení během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména předložením pozvání."

 

Tady bych chtěl zdůraznit, že pro jistotu potřebujete prokázat účel své cesty, což můžete například vstupenkou na Mistrovství světa, případně si nechte od organizátorů dané akce vystavit pozvání.

 

Pak následuje velice důležitý bod (3), který sem zkopíruju celý:

"Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a musí obsahovat osobní údaje žadatele; k žádosti žadatel připojí fotografii."

 

Důležité je vědět, že na vydání Evropského pasu máte zákonný nárok. Ta formulace je v zákoně zcela jasně napsaná a policejní úředníci nemají žádnou možnost vám vydání odmítnout, ani vydání podmiňovat jakýmikoliv dalšími věcmi. Prostě pokud máte pobyt v ČR (trvalý nebo i přechodný) a jste oprávněným držitelem zbraně, tak vám na příslušném oddělení policie musí Evropský pas bez diskuzí vydat, není tam úředníkům ponechána žádná možnost volby.

 

Už několikrát se naši členové setkali na některých policejních odděleních s neznalostí zákona u úředníků, kteří jim odmítali pas na vzduchovku vystavit a vymýšleli si různé obstrukce a fantastické důvody, jejichž společným jmenovatelem bylo "já si myslím, že to nejde". Naštěstí už se s tím dnes setkáte jenom vzácně. Pokud se vám to někde stane, trvejte na dodržování zákona a vězte, že úředníci se odmítáním vystavují nebezpečí stíhání pro trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle §330 TrZ, případně dokonce zneužití pravomoci úřední osoby podle §330, pokud by se vám v jejich jednání podařilo prokázat úmysl. Neváhejte si nechat zavolat nadřízené, celý akt nahrávejte (na to máte nárok, jsou to veřejné osoby a nesmí vám to zakázat) a případně požadujte písemně potvrdit odmítnutí. Pokud by to nestačilo (zatím to dál nikdy nedošlo), tak by vás donutili to řešit přes inspekci a nadřízené orgány a tam už se spravedlnosti dovoláte. Hlavně se nebojte, neděláte to jen pro sebe, ale také pro všechny další střelce, co příjdou se stejnou věcí po vás.

 

Zákonodárce dokonce výslovně myslel na vydávání pasů pro zbraně kategorie D, které v dalším odstavci zvýhodnil delší dobou platnosti. Citace z odstavce (4), kde se píše:

"Pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let."

 

To znamená, že pokud tam máte jenom vzduchovky, tak jste zvýhodněni oproti palným zbraním, protože váš pas platí o pět let déle než na palné zbraně.

Na některých okresních úřadech odmítali vydat Evropský pas s odkazem, že střelec nevlastní zbrojní průkaz - Tady je důležité si uvědomit, že Evropský zbrojní pas není v žádném případě vázaný na náš Zbrojní průkaz, jsou to zcela jiné dokumenty, které na sobě nejsou nijak závislé.

 

Jenom ještě upozorňuji, že oprávněný držitel nemusí znamenat majitel (takže nikdo po vás nemůže vyžadovat jakési doklady o tom, že zbraň je vaše - můžete mít klidně pas na klubovou zbraň nebo na zbraň zapůjčenou od jiného střelce). Oprávněným držitelem zbraně kategorie D jste po dovršení 18-ti let, a to je z hlediska zákona vše.

 

Vystavení evropského zbrojního pasu je zpoplatněno částkou 700 korun a za každou změnu zaplatíte 100 korun. Upozorňuji, že platí se pomocí kolku, který už se na úřadech neprodává, a musíte pro něj jít na poštu. K tomu potřebujete svou fotku. A nezapomeňte si sebou vzít i zbraně, které tam potřebujete zapsat.

 

Naše legislativa přistupuje k Evropským zbrojním pasům vcelku rozumně. Prostě zákonodárcům bylo jasné, že existují lidé, kteří prostě potřebují občas se zbraní vyjet mimo ČR, a tak se jim to snažili pokud možno usnadnit.

DSCN0873

Dále bych se chtěl dotknout další věci. Při vydávání Evropského zbrojního pasu hledají příslušní úředníci na zbrani značku zkušebny. Pokud se jedná o české značky, tak tam není problém, protože ty oni znají. Jiná situace je, když jsou tam značky cizích zkušeben. Ty se u nás také uznávají, jenže problém je v tom, že neexistuje žádný oficiální registr značek. Na úřadě k tomu mají hromadu různě nakopírovaných papírů se stovkami značek, v kterých se nikdo nevyzná (není divu, jsou jich tisíce, nevyznají se v tom ani experti přes zbraně) a vzhledem k tomu, že jsou logicky zaměřeni především na palné zbraně, tak zkušební značky na vzduchovky tam obvykle nemají. Typicky se jedná o problém se značkou německé zkušebny pro vzduchovky "F v pětiúhelníku", kterou prostě v papírech nemají ( ikdyž pozor, jednou ji měli zařazenou, ale mezi historickými zkušebními značkami).

DSCN8762

Takže řešíte klasický problém - Uředník má zkontrolovat značku, vy mu ji ukážete, on ji chce zkontrolovat proti svým papírům, ale tam ji nemá. Na některých okresních odděleních následuje zásek na neznámou dobu prošpikovaný telefonáty všemi směry (včetně telefonu Frantovi, co se perfektně vyzná ve zbraních - zažil jsem osobně - netušil o tom ani ň). Zkuste proto úředníkovi pomoct a usnadněte mu to třeba vytištěním stránky z českého překladu německého "Waffen Lexikon" viz fotka pro ty, kdo ho nemáte.

F v petiuhelniku-001

F v petiuhelniku-000

Ale nemusí to být jenom " Efko v pětiúhelníku ", narazit můžete i s jinými značkami a je dobré být připraven.

Nechtěl bych, aby tento článek vyzněl proti policejním oddělením negativně, nicméně je dobré znát jakým způsobem řešit případné problémové situace a hlavně vědět jaké máte práva a na co máte z hlediska zákona nárok.

Z vlastní zkušenosti můžu říct, že oddělení zbraní a střeliva, ke kterému patřím, má vůči svým klientům naprosto fantastický přístup. Ochota člověku pomoct s řešením jeho věci je tam až neuvěřitelná. Všechno provedou na počkání a v příjemné atmosféře, posledně jsem například neměl kolek, tak mi paní řekla, ať jí tam dám stovku, že mi ho druhý den koupí.

A co vím obecně od ostatních střelců, tak velká většina těchto oddělení má k lidem podobný přístup, nicméně jsou i výjimky, je to hlavně o lidech.

 

Odkaz na úplné znění zákona o zbraních a střelivu: http://gunlex.cz/zbrane-a-legislativa/zakony-a-vyhlasky/20-zakon-o-strelnych-zbranich-a-strelivu

Pro vložení komentáře se přihlaste.

Copyright © 2013 - 2020 Fieldtarget.cz. Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Nahoru