Fieldtarget

Pravidla HFT

Note utilisateur:  / 5
MauvaisTrès bien 
 whfto blue           cafta logo
 

Pravidla HFT
(překlad vychází z WHFTO Pravidel 2022)
Překlad: Hony + Kubajzz, 2022

1.    BEZPEČNOST

1.1.    Všechny střelecké aktivity musí být v souladu s pravidly WHFTO (World Hunter Field Target Organisation). Střelci jsou povinni dodržovat zákony a předpisy platné v ČR, především zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
1.2.    Je povolena libovolná vzduchová puška, která splňuje legislativu ČR a má výkon menší než 16J. Výkon zbraně může být kontrolován náhodným nebo povinným měřením na chronografu, a to kdykoliv před, v průběhu nebo po závodě.
1.3.    Každý areál závodu musí obsahovat bezpečný prostor pro kontrolu a nastavení vzduchové zbraně, označený jako ZERO RANGE. Před vstupem na ZERO RANGE je povinná registrace závodníka, potvrzená podpisem bezpečnostních předpisů. Užití ZERO RANGE je dovoleno pouze závodícím střelcům. Velikost ZERO RANGE by měla odpovídat počtu přihlášených závodníků.
1.4.    Všichni střelci jsou povinni podepsat seznámení s WHFTO pravidly a musí se před každým startem zúčastnit bezpečnostní rozpravy konané těsně před zahájením závodu.
1.5.    Signál jedním písknutím znamená neprodlené přerušení střelby. Střelec musí vybít zbraň výstřelem do země, v bezpečné vzdálenosti a úhlu, směrem mimo terč. Po dobu přerušení střelby nesmí mířit na terč a není povoleno mít přilícenou zbraň.
1.6.    Po zaslechnutí dvou písknutí a následné vizuální kontrole cílového prostoru, lze pokračovat ve střelbě, pokud to zjištěná bezpečnostní situace dovolí.
1.7.    Zbraň musí být umístěna v pouzdru nebo mířit hlavní do země po celou dobu, kdy není používána. Platí i pro pušky nesené na popruhu.
1.8.    Není povoleno nabít zbraň, dokud není střelec připraven vystřelit.
1.9.    Žádná zbraň nesmí být nabita nebo natažena mezi střeleckými stanovišti. Víceranné zbraně musejí mít vysunutý zásobník a musejí být ve viditelně zabezpečeném stavu. Každý člen soutěžního družstva, by měl upozornit střelecké partnery, aby se chovali dle bezpečnostních pravidel.
1.10.    Nikdy nepokládejte zbraň ústím hlavně na botu. Při lehání nebo vstávání z polohy v leže vždy kontrolujte, kam míří hlaveň. Vždy by měla mířit směrem dolů, do bezpečného prostoru. Požádejte partnera v družstvu, o asistenci se zbraní pokud je zajímání bezpečné pozice obtížné.
1.11.    Všichni Junioři (mladší 18 let) musí být pod přímým dozorem rodiče/zákonného zástupce.
1.12.    Na mistrovstvích a šampionátech není povoleno dovést na trať libovolné zvíře.
1.13.    V případě sporu, je možné zavolat hlavního rozhodčího, a jeho rozhodnutí je konečné.
1.14.    Pokud jste z nějakého důvodu upozorněni rozhodčím (technika střelby, bezpečnostní pravidla), prosím, dodržujte jeho požadavek, protože rozhodčí jsou na závodě pro zajištění bezpečné a spravedlivé střelby.

2.    ZÁVOD A BODOVÁNÍ

2.1.    Každý zaregistrovaný střelec obdrží bodovací kartu pro záznam výsledků na stanovištích, kterou před startem závodu vyplní dle použitého vybavení (Jméno, Příjmení, Výrobce a typ pušky, Výrobce a typ puškohledu, Nastavené zvětšení, podsvícení, paralaxa, Výrobce, typ a rozměr diabolek).
2.2.    Jakmile střelec poprvé vystřelí, NENI možné žádným způsobem měnit nastavení pušky, pažby ani puškohledu.
2.3.    Každý závod tvoří kategorie Open (bez omezení) a může být dále dělen do podkategorií:
2.3.1.    Pružiny
2.3.2.    Ženy
2.3.3.    Veteráni (věk nad 60let, v den konání závodu)
2.3.4.    Junior (věk do 18let, v den konání závodu)
2.3.5.    Team (max. 6 střelců, do týmových výsledků se započítávají 4 nejlepší výsledky)
2.4.    Bodování na stanovišti je 1 bod za složení terče, 0 bodů za zásah čelního plechu terče nebo za minutí terče. Terč se MUSÍ složit pro získání 1 bodu.
2.5.    Za žádných okolností nesmí střelec vystřelit na terč více než jednou, stejně jako nejsou dovoleny žádné cvičné / zkušební výstřely během závodu.
2.6.    Bez ohledu na okolnosti jako nabití zbraně diabolkou, uzavření mechanismu nebo zmáčknutí spouště bez zamíření na terč, pokud vyjde ze zbraně vzduch, výstřel je považován za uskutečněný a bude ohodnocen v bodovací kartě dle výsledku zásahu terče.
2.7.    Pokud je terč složen, musí střelec získat potvrzení zásahu od kolegů ve stejné střelecké skupině. Následně je možno terč znovu natáhnout.
2.8.    Pouze člen stejné střelecké skupiny má dovoleno zapsat výsledek do bodovací karty. Za žádných okolností není dovoleno zapsat výsledek do vlastní bodovací karty. Jestliže vznikne chyba v bodovací kartě, chybující zapisovatel musí vyhledat rozhodčího, který zápis opraví a potvrdí opravu na zadní straně bodovací karty.
2.9.    Po dokončení závodu, si členové vzájemně podepíší bodovací kartu, čímž potvrdí správnost zápisu a odsouhlasí bodování. Každý střelec by si měl kontrolovat správné vyplnění a podepsání své bodovací karty před jejím odevzdáním, protože on bude jediný, kdo bude penalizován za nesprávnosti v zápisu.
2.10.   Rozstřel se bude konat vždy, když bude nerozhodný stav pro první místo ve všech individuálních kategoriích. Rozstřel se provádí střelbou na 3 terče. Střelba se provede podle standardních pravidel o střelbě v kleče a ve stoje, včetně daných rozměrů hitzón a povolených vzdáleností. Každý střelec bude střílet na všechny tři cíle z polohy v kleče bez opory. Pokud bude po prvním kole výsledek stále nerozhodný, budou střelci střílet všechny terče v poloze ve stoje bez opory. Pokud ani nyní nebude jasný vítěz, začne opakující se jednokolový rozstřel (tzv. “náhlá smrt”) v poloze ve stoje. Do výsledku se počítají pouze padlé terče. Kdo položí více terču, vyhrává. Pokud je velké množství střelců, dělících se o stejné umístění, může se organizátor rozhodnout použít zpětný odečet (countback) k určení dalších výsledkových míst. Pořadí v soutěži teamů se určuje následujícím způsobem: 1. Porovnání počtu střelců. Team s menším počtem střelců vyhrává. 2. Pokud je výsledek stále shodný, porovná se nejvyšší teamové skóre za každý den. Vyšší skóre vyhrává. 3. Pokud je výsledek stále shodný, porovná se nejvyšší dosažené individuální skóre v každém teamu. Vyšší skóre vyhrává. 4. Pokud je výsledek stále shodný, o nejlepším teamu rozhodne rozstřel mezi jedním vybraným střelcem z každého teamu. Vyšší počet položených terčů vybraným střelcem rozhodne o vítězi mezi teamy.

3.    STŘELECKÉ POZICE

3.1.    Obecně
3.1.1.    Střelba v sedě NENÍ POVOLENA, toto je definováno jako kontakt hýždí s podkladem, případně sed na noze složené pod zadkem v okamžiku výstřelu.
3.1.2.    Střelba v dřepu NENÍ POVOLENA, toto je definováno jako kontakt obou noh s podkladem, se současným podepřením stehna lýtkem, případně oblastí kolem kotníků.
3.1.3.    V okamžiku výstřelu se musí kolíku označujícího stanoviště dotýkat libovolná část těla nebo zbraně. Přesun jakékoliv součásti tratě není povolena. Jde především o palebnou čáru, kolík stanoviště a další překážky (špalky, konstrukce). Každý, kdo tak učiní, bude ze soutěže
diskvalifikován.
3.1.4.    Prst na spoušti musí být v okamžiku výstřelu za kolíkem označujícím stanoviště.
3.1.5.    Botka zbraně musí být v okamžiku výstřelu vně oděvu a nesmí být podepřena žádným popruhem, páskem, kapsou nebo jinou podporou.
3.1.6.    Junioři nemají povolenu žádnou výhodu při povinných polohách střelby v kleče nebo ve stoje.
3.1.7.    Každý závod bude obsahovat 10% stanovišť s povinnou polohou střelby ve stoje a 10% stanovišť s povinnou polohou střelby v kleče. Minimálně jedno ze stanovišť z každého druhu povinných pozic musí být bez opory.

3.2.    Poloha vleže
3.2.1.    Jediná část zbraně, která se v okamžiku střelby může dotýkat podkladu je spodní hrana botky. Pokud nějaká část zbraně přesahuje pod tuto spodní hranu botky, pak se nesmí podkladu dotýkat žádná část zbraně.
3.2.2.    Na trati mohou být maximálně 3 stanoviště v leže se střelbou mimo kolík (střelec je donucen střílet bez opory kolíku).
3.2.3.    Výstřel mimo kolík musí být proveditelný pro všechny bez rozdílu (pravidlo fér pro všechny). Kolík musí být přístupný z pravé i z levé strany stejně pro pravoruké i levoruké střelce, musí být pamatováno i na juniory, pro které toto pravidlo platí v obdobném smyslu.

3.3.    Poloha v kleče
3.3.1.    Poloha střelby v kleče je definována jako současný kontakt tří bodů těla s podložkou (2 chodidla a 1 koleno).
3.3.2.    Zadní chodidlo musí být svisle a rovnoběžně s holení stejné nohy. Sezení na vytočeném chodidle není povoleno. Kontakt nártu zadní nohy s podkladem je možný.
3.3.3.    Podsedák nebo jiná podložka může být použita pouze pro oporu kolene, holeně nebo chodila, nikoliv oporu hýždí.
3.3.4.    Zbraň může být podepřena pouze dvěma rukama a pažbou zapřenou v rameni. Žádná jiná část těla nemůže být použita pro oporu zbraně nebo rukou. Ruka je definována jako část těla od zápěstí k prstům.
3.3.5.    Poloha rukou nesmí dovolit kontaktu zápěstí, paže nebo jiné části těla se zbraní. Přední ruka musí být před kolenem. Pro ilustraci, pokud je dlaň svěšena dolů (90 stupňů k předloktí) a přitom se dotkne kolene nebo jiné části nohy považuje se za příliš vzadu, a tedy není před kolenem.
3.3.6.    Poloha v kleče bez opory je označena kolíkem vysokým 10cm, žádná jiná opora při výstřelu není povolena (samotný kolík, strom a pod.).
3.3.7.    Přední noha nesmí být skrčena takovým způsobem, aby bylo lýtko v kontaktu se stehnem nebo hýždí.

3.4.    Poloha ve stoje
3.4.1.    Pouze chodidla mohou být v kontaktu s podkladem.
3.4.2.    Poloha ve stoje bez opory je označena kolíkem vysokým 10cm, žádná jiná opora při výstřelu není povolena (samotný kolík, strom apod).

3.5.    Poloha v kleče / ve stoje s oporou.
3.5.1.    Platí výše uvedená pravidla s výjimkou, že libovolná část zbraně nebo těla smí být v kontaktu s podpůrným objektem. Pokud je k dispozici více podpůrných objektů, musí být zbraň nebo tělo v kontaktu s objektem, který je označen číslem stanoviště. Pokud to situace dovolí, lze přidat oporu zbraně nebo těla o další podpůrné objekty v okolí.

4.    ORGANIZACE ČASU NA TRATI

4.1.    Střelec má časový limit 2 minuty na zásah terče. Tento limit začíná přistoupením ke kolíku označujícího konkrétní stanoviště.
4.2.    Za normálních podmínek není střelcům čas měřen. Pokud ale některá skupina způsobí zdržení nebo závod trvá příliš dlouho kvůli pomalým střelcům, má organizátor právo měřit čas jednotlivci nebo celé skupině.
4.3.    Střelci mohou být rozhodčím kontrolně měřeni bez jejich vědomí, v tomto případě se ale nebudou odečítat žádné body, i kdyby střelec překročil limit 2 minuty na stanoviště.
4.4.    Pokud se rozhodčí rozhodne měřit časový limit oficiálně, bude dotčený střelec nebo celá skupina informována, že proběhne měření časového limitu na stanovišti. Bude jim oznámeno, kdy se spouští časový limit, a od tohoto okamžiku mají 2 minuty k vystřelení na terč.
4.5.    Pokud je závod při oficiálním měření časového limitu přerušen. Zastaví rozhodčí stopky a přidá 10 sekund ke zbytku do časového limitu. Po opětovném spuštění závodu, rozhodčí stopky opět spustí.

5.    VYBAVENÍ

5.1.    Přední výška zbraně je omezena na maximum 150mm. Měří se od středu hlavně po nejnižší místo zbraně, v části od ústí hlavně po rukojeť za spouští.
5.2.    Dlouhé pažbové háky nejsou povoleny. Krátké botky ve tvaru ploutve jsou povoleny.
5.3.    Samotné ploutve botky nesmí přesáhnout botku o více než 57mm.
5.4.    Při poloze v kleče nebo poloze ve stoje se v okamžiku výstřelu nesmí žádná část zbraně dotýkat podkladu.
5.5.    Při poloze v leže, se v okamžiku výstřelu může dotýkat podkladu pouze spodní hrana botky. Žádná jiná část pažby nebo vybavení se nesmí dotýkat podkladu.
5.6.    Indikátor větru libovolného provedení NENÍ povolen. Soutěžící střelci mohou pro měření větru použít přírodní objekty nalezené přímo na trati. Například suché listy, trávu apod. Umělé prostředky pro měření větru (lovecký prášek, umělé pásky apod.) jsou na trati zakázány.
5.7.    Použití vodováhy nebo indikátoru sklonu není povoleno a před začátkem závodu je nutno toto vybavení demontovat nebo přelepit.
5.8.    Nosný řemen smí být připevněn ke zbrani pouze za účelem přenášení mezi stanovišti. Nikdy se nesmí použít jako pomůcka při střelbě.
5.9.    Na pušku nebo pažbu nesmí být přidáno žádné vybavení ani nesmí být provedena úprava, která slouží k dodatečné opoře o kolík nebo strom. Toto zahrnuje různé držáky, lišty, hroty, popruhy apod.
5.10.    Průzory puškohledu musí být ponechány ve stavu, v jakém byly vyrobeny. Žádným způsobem se nesmí redukovat, a to ani pomocí sluneční clony. Krytky puškohledu při střelbě musí být v otevřené poloze, mimo průhled puškohledu a všechny otvory v krytkách musí být zalepeny.
5.11.    Kdokoliv bude přistižen, že provedl jakoukoliv změnu na puškohledu po začátku závodu, bude vyloučen ze závodu.
5.12.    Lasery nejsou povoleny a měly by být odstraněny ze zbraně.
5.13.    Použití libovolného dálkoměru nebo úhloměru je zakázáno pro všechny přítomné na trati (včetně diváků).
5.14.    Použití mobilních telefonů a jiných zařízení pro komunikaci mezi účastníky je zakázáno. Použití mobilních telefonů pro pořízení fotografií je povoleno.
5.15.    Podsedák nebo jiná podložka smí být použita pro položení zbraně mezi stanovišti a smí být použita pro střelbu v poloze v kleče, jak je zmíněno výše.

6.    STŘELECKÉ STANOVIŠTĚ

6.1.    Minimální průměr kolíku označujícího stanoviště je 25mm. Minimální rozměr hranatého kolíku je 25x25mm.
6.2.    Terče:
6.2.1.    Plechová silueta “sklopná po zásahu”.
6.2.2.    Čelní plech musí být dokončen světlou barvou (bílá, stříbrná, nerez, žlutá).
6.2.3.    Místo zásahu HZ (“Hit-zone”) musí být dokončeno tmavou barvou (černá, tmavě šedá, červená).
6.2.4.    Čelní plech pro polohy v kleče a ve stoje bez opory musí být minimálně 20mm kolem HZ.
6.2.5.    Čelní plech pro ostatní polohy musí být minimálně 10mm kolem HZ.
6.3.    Hosté a diváci jsou na závodech vítáni a v průběhu závodu mají přístup na trať.
6.4.    Prohlížení tratě PŘED závodem je ZAKÁZÁNO střelcům i divákům.
6.5.    Trať se bude skládat minimálně z 30 cílů (včetně povinných poloh). Každý cíl musí mít vlastní střelecký kolík označující stanoviště.
6.6.    Všechny střelecké kolíky musí být jasně označeny číslem od 1 do max. počtu cílů.
6.7.    Vzdálenosti pro různé průměry HZ:
6.7.1.    HZ 15-19mm 12-23m (13-25yds)
6.7.2.    HZ 20-24mm 7-28m (8-30yds)
6.7.3.    HZ 25-34mm 7-37m (8-40yds)
6.7.4.    HZ 35-40mm 7-42m (8-45yds)
6.8.    Poloha ve stoje bez opory:
6.8.1.    HZ 35-40mm 7-32m (8-35yds)
6.8.2.    Úhel výstřelu musí být v rozmezí +30 / -30 stupňů od horizontální roviny.
6.9.    Poloha v kleče bez opory:
6.9.1.    HZ 35-40mm 7-32m (8-35yds)
6.9.2.    Úhel výstřelu musí být v rozmezí +30 / -30 stupňů od horizontální roviny.
6.9.3.    Polohu v kleče je povoleno střílet polohou ve stoje.
6.10.    Poloha ve stoje s oporou:
6.10.1.    HZ 25-34mm 7-28m (8-30yds)
6.10.2.    HZ 35-40mm 7-32m (8-35yds)
6.11.    Poloha v kleče s oporou:
6.11.1.    HZ 25-34mm 7-28m (8-30yds)
6.11.2.    HZ 35-40mm 7-32m (8-35yds)
6.11.3.    Polohu v kleče s oporou je povoleno střílet polohou ve stoje s oporou.

Copyright © 2013 - 2024 Fieldtarget.cz. Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Nahoru